Nabór rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: do 2021-02-09

szczegóły i formularz zgłoszeniowy tutaj. Warunki:

  • 18+ lat
  • wykształcenie średnie+
  • posługiwanie się j. polskim w mowie i piśmie
  • nieposzlakowana opinia
  • brak prawomocnych wyroków za umyślne przestępstwo (w tym skarbowe)