Najwyższe ryzyko wypadku drogowego z udziałem łosia: w godz. 16-20 w okresie wrzesień-październik

Najmniejsze ryzyko: w godz. 7-14 w pozostałe miesiące. Wg analizy danych z ostatnich 20 lat. Źródło