Okres grudzień 2019 – luty 2020 najcieplejszym sezonem zimowym w historii pomiarów temperatury w Polsce

styczeń: +3,7° C względem średniej wieloletniej dla stycznia; luty: +4,6° C

Cały rok 2020: drugi najcieplejszy rok od początku regularnych pomiarów na ziemiach polskich (najcieplejszy rok: 2019); średnia temperatura powietrza: 9,9° C (+1,6° C względem średniej z lat 1981-2010). Źródło