Prawidłowy zakres ciśnienia krwi zależny od płci

wg badań zespołu z Cedars-Sinai Smidt Heart Institute (USA). Górna norma ciśnienia skurczowego: 120 mmHg dla mężczyzn, 110 mmHg dla kobiet. Obecnie przyjętą górną granicą normy dla wszystkich dorosłych jest 120 mmHg. Źródło luty 2021