Quivive-app – aplikacja do zbierania dowodów o przemocy słownej, napastowaniu na ulicy itp.

aplikacja przechowuje w pamięci nagrania z ostatnich 10 / 20 minut; użytkownik może zapisać dany incydent, w przeciwnym wypadku dane są usuwane. Na Android. Źródło