HortiCalc – aplikacja do zarządzania gospodarstwem warzywniczym

rejestrowanie danych dot. upraw; obliczenia wysokości plonów, zysków itp.; dokumentacja zakupów i sprzedaży; ewidencja zatrudnienia. Strona web. Źródło marzec 2021