Odręczne sporządzanie notatek powiązane z lepszym zapamiętywaniem informacji

w porównaniu do notowania na komputerze, tablecie czy smartfonie, wg wyników badań japońskich naukowców. Źródło marzec 2021