One Commander – menadżer plików na Windows 10 polecany przez antyweb.pl

wsparcie dla dysków sieciowych; kopiowanie i przenoszenie plików i folderów pomiędzy oknami; zbiorcze zmiany nazwy lub rozmiarów zdjęć. Dostępny tutaj. Źródło marzec 2021