Wzrost przychodów netto spółki Allegro w IV kw. 2020: 61,2% rok do roku

  • wzrost zysku: 110,2%
  • wzrost wartości sprzedanych produktów: 57,5%
  • wzrost skorygowanej EBITDA (wyniku operacyjnego bez amortyzacji i uwzględnienia jednorazowych kosztów): 38,8%

Źródło