Zmiany w aplikacji Mapy Google (koniec marca 2021)

  • dodawanie zdjęć bez konieczności oceny danej lokalizacji; opcja krótkich opisów zdjęć;
  • edytowanie dróg (dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy, kierunku) – w wersji desktopowej.

Źródło marzec 2021