Zmiany w aplikacji mObywatel (marzec 2021)

  1. odejście od nazwy „mTożsamość”;
  2. nowy wzór dokumentu mObywatel: wyraźnie zaznaczony status dokumentu; szczegółowe dane przeniesione niżej;
  3. rozszerzenie zakresu danych (m.in. informacje dot. adresu zameldowania, nazwiska rodowego, imion rodziców).

Źródło