4,386 mln kart aktywnych w systemach płatności mobilnych pod koniec września 2020

wartość transakcji w III kw. 2020: 89,4 mln PLN (+39 mln rok do roku, +28 mln kwartał do kwartału). Źródło