Aktualizacja 1.1 do gry Cyberpunk 2077 na PC, Google Stadia, konsole Xbox i PlayStation dostępna od 2021-01-23

poprawki dot. stabilności, zadań, interfejsu i efektów wizualnych; możliwe zdobywanie osiągnięć w trybie offline Steam na PC. Źródło