Aplikacje do zarządzania zadaniami polecane przez android.com.pl

  • Microsoft Lists – kompatybilna z pakietem Microsoft 365, w tym Microsoft Teams. Brak aplikacji mobilnej;
  • Trello – proste narzędzie oparte o tworzenie tablic; do mniejszych projektów; strona web;
  • Asana – widoki: lista, kalendarz, tablica, oś czasu; strona web;
  • IC Project – tablice z projektami, kalendarz, komunikator, raportowanie czasu wykonywania zadań.

Źródło styczeń 2021