Aplikacje matematyczne polecane przez android.com.pl

  • Photomath – rozwiązuje zadania ze zdjęcia lub z wpisanych danych, opis metody krok po kroku, tryb offline, bezpłatna
  • Microsoft Math Solver – jak wyżej + wyszukiwanie materiałów na dany temat w internecie, kalkulator graficzny
  • WolframAlpha – rozbudowany kalkulator, tylko w jęz. ang., 13,99 PLN
  • HiPER Scientific Calculator – kalkulator naukowy i graficzny, bezpłatny

Źródło styczeń 2021