Częstotliwość i sposób zwracania produktów kupionych online

deklaracje dot. częstotliwości zwracania produktów:

  • 39% w ogóle
  • 57% rzadko
  • 5% często lub bardzo często

74% osób deklaruje, że odsyła 1 na 10 zamówionych produktów.

Sposób odsyłania produktów:

  • 42% paczkomat
  • 26% kurier
  • 19% na poczcie
  • 7% w sklepie stacjonarnym
  • 6% w punkcie nadawczym (np. kiosk)

Badanie na 1083 osobach 18+, październik 2020 roku. Źródło