Projekt ustawy wprowadzający oskładkowanie umów zleceń zapowiedziany przez Stanisława Szweda

sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Zmiana miałaby obowiązywać od 2022-01-01. Źródło styczeń 2021