Uwierzytelnianie biometryczne w aplikacji WhatsApp w wersji web i desktopowej

podczas linkowania komputera z komórką, aplikacja zapyta o odcisk palca / skan twarzy. Źródło styczeń 2021