>50% użytkowników bankowości mobilnej w Polsce w II kwartale 2020 to tzw. użytkownicy mobile only

= osoby logujące się min. raz w miesiący do aplikacji mobilnej, przy braku logowania do bankowości elektronicznej.

Źródło (raport [email protected]) październik 2020