Aplikacja ProteGO Safe zalecana przez ministra edukacji i głównego inspektora sanitarnego w liście skierowanym do rodziców uczniów

aplikacja skanuje otoczenie przy użyciu Bluetooth i powiadamia o ryzyku kontaktu z osobą zakażoną Covid-19.  Źródło sierpień 2020