Aplikacje do zarządzania czasem i zadaniami polecane przez polskatimes.pl

  • Tiimo – planer z wizualizacjami. iOS, Android
  • Habitica – planer wykorzystujący „grywalizację”. iOS, Android
  • To Do List – Android

do odmierzania czasu pracy i przerw (metoda Pomodoro):

budowanie nawyków:

  • Habit-Bull – iOS
  • Habit list – iOS

Źródło październik 2020