Apple zobowiązany do zmiany regulaminu App Store przez rosyjski federalny urząd antymonopolowy, do 2020-11-30

wg decyzji sądu, Apple nie ma prawa odrzucać aplikacji z powodów nieujętych w umowie ani uniemożliwiać działania aplikacji, których funkcje są „dublowane” przez funkcje dostępne w systemie Apple.

Źródło