Family Safety – nowa aplikacja od Microsoft do kontroli nad użytkowaniem aplikacji

  • możliwość kontroli rodzicielskiej: raporty nt. czasu przed ekranem, limity czasu w danej aplikacji, blokada wybranych aplikacji, filtry na wyniki przeglądarki Microsoft Edge; udostępnianie lokalizacji
  • synchronizacja między Windows, Xbox i Androidem

Dostępna od 2020-07-28 na Android i iOS. Źródło