Kategoryzowanie wiadomości w aplikacji Wiadomości Google wdrażane od listopada 2020

zakładki: Wszystkie, Transakcje, OTP (hasła jednorazowe), Osobiste, Więcej. Opcjonalnie: automatyczne usuwanie wiadomości z hasłami jednorazowymi po 24h.

Źródło