Microsoft PowerToys dostępne w sklepie Microsoft Store (Win10 i Win11)

 1. Funkcjonalności:
  1. PowerToys Awake – zapobieganie uśpieniu komputera
  2. PowerRename – do zmiany nazw wielu plików jednocześnie
  3. Color Picker
  4. PowerToys Run
  5. Image Resizer – jednoczesna zmiana rozmiaru wielu zdjęć

Źródło