mObywatel nowe funkcjonalności (październik 2022)

  1. Wprowadzono możliwość wyłączenie dwuetapowego logowania
  2. Możliwość złożenia wniosku o dopłatę do źródeł ciepła.
  3. Moduł „Naruszenia środowiskowe” do zgłaszania incydentów
  4. Dygresja: zapowiedziano, że już w Q1 2023 cyfrowy dowód osobisty zrówna się ważnością z fizycznym dowodem.

Źródło