Usługa Group Bills do rozliczania grupowych wydatków dodana do wersji 7.9. aplikacji Revolut

Dzielenie rachunków wg ustawionych proporcji, obliczanie kwoty składki, rozliczenia między członkami grupy. Grupom (do 20 osób) można nadać nazwę i zdjęcie.

Źródło 2020-08-20