OnZoom – platforma do odpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach online testowana w USA

max. 1000 uczestników podczas transmisji; koncerty, zajęcia sportowe, korepetycje itp. Źródło październik 2020