Pigeon Mail (beta) – mobilny klient poczty Gmail

cecha wyróżniająca: Pigeon dołącza do wiadomości stopkę informującą odbiorcę, że nadawca dostanie potwierdzenie przeczytania. Odbiorca ma możliwość wyłączenia opcji śledzenia dla wszystkich nadchodzących wiadomości z danego źródła.

Źródło sierpień 2020