Ponad 11,4 mln nagrań naruszających standardy Youtube zablokowanych w II kwartale 2020

w tym samym okresie 2019 zdjęto 9 mln klipów. Liczba odwołań od tych decyzji wzrosła z 166 tys. w I kwartale 2020 do 325 tys. w II kwartale 2020. Z powodu redukcji liczby pracowników w biurach moderacja opierała się w dużej mierze na algorytmach.

Źródło