Spotify testuje wspólne zarządzanie muzyką w wersji na odległość

Funkcja sesji grupowych została wprowadzona w maju 2020, ale wymagała skanowania kodu, a więc fizycznej obecności. W nowej wersji kod ma być zastąpiony linkiem do przesłania.

Źródło lipiec 2020