Usługa Facebook Dating uruchomiona w Europie 2020-10-21

propozycje profili bazują na preferencjach użytkownika i aktywności na Facebooku i Instagramie, opcjonalnie na aktywności w grupach i wydarzeniach. Źródło 2020-10-21