Używanie aplikacji „Kwarantanna domowa” obowiązkowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną

osoby nie mające możliwości zainstalowania aplikacji – np. z powodu braku smartfona – muszą złożyć deklarację, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Źródło wrzesień 2020