Weryfikacja pełnoletniości poprzez dane karty płatniczej lub skan dowodu osobistego zapowiedziana przez YouTube

dotyczy użytkowników wskazanych przez algorytm AI analizujący zachowania na YouTube pod kątem wieku. Źródło wrzesień 2020