Wg danych Google, w Polsce wszystkie fukcje Google Maps są dostępne i wysokiej jakości

Funkcje: Zmapowanie terenu, Geokodowanie, Warstwa ruchu drogowego, Nawigacja samochodowa, Nawigacja rowerowa, Nawigacja piesza, Informacje o ograniczeniach prędkości.

Źródło lipiec 2020