Zmiany w zasadach App Store (wrzesień 2020)

  1. dopuszczenie gier strumieniowych (osobna aplikacja dla każdej gry, możliwość ich grupowania w aplikacji katalogowej korzystającej z płatności App Store i „zaloguj z Apple ID”).
  2. aplikacja może stosować własny system opłat dla relacji „jeden na jednego”, typu korepetycje. Lekcje czy treningi grupowe muszą być opłacane poprzez App Store.
  3. możliwość odwołania się od decyzji odrzucenia lub zablokowania aplikacji.

Źródło