Alkohol jest najczęściej używaną przez nastolatków substancją psychoaktywną, ale jego popularność stale spada od 2007 r.

  • 15-16-latkowie: 84% piło alkohol przynajmniej raz w życiu, 47% piło w ciągu ostatnich 30 dni, 11% do wystąpienia zaburzeń mowy, równowagi lub pamięci
  • 17-18-latkowie: 96% piło alkohol przynajmniej raz w życiu, 76% piło w ciągu ostatnich 30 dni, 19% do wystąpienia zaburzeń mowy, równowagi lub pamięci

Źródło: badanie ESPAD „Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2019 roku”, przeprowadzone na próbach uczniów klas III szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat).