Australia: wg nowego projektu ustawy Google i Facebook powinni płacić lokalnym wydawcom za publikowanie ich treści

projekt przewiduje 3 miesiące na wypracowanie porozumienia między stronami. W razie braku porozumienia wysokość opłat będzie ustalona na drodze arbitrażu.

Źródło 2020-07-31