Celtycki piec garncarski sprzed >2 tys. lat odkryty w Samborowicach na Śląsku

wraz z licznymi fragmentami naczyń ceramicznych wykonanych na kole garncarskim. Źródło październik 2020