Czestotliwość i wydatki na zakupy online wśród korzystających z e-commerce

wg badania ExpertSender Zakupy online w Polsce 2020.

Częstotliwość:

  • 33% – minimum raz w tygodniu
  • 59% – min. raz w miesiącu
  • 8% – raz na kwartał lub rzadziej

Wydatki:

  • 19% – <100 PLN /mies.
  • 31% – 101-300 PLN /mies.
  • 28% – 301-500 PLN /mies.
  • 22% – >500 PLN /mies.

Źródło wrzesień 2020