Garmin uzyskał klucz deszyfrujący pozwalający na dostęp do danych zablokowanych podczas ataku WastedLocker

Wg portalu Bleeping Computer może to oznaczać, że zapłacono 10 mln USD okupu. Źródło sierpień 2020