Kodak chce utworzyć nową gałąź biznesową: Kodak Pharmaceuticals

ze wsparciem rządu USA w formie pożyczki: 765 mln USD. Firma ma produkować składniki potrzebne do produkcji leków. CEO Kodaka szacuje, że będzie to 30-40% działalności firmy Kodak.

Źródło lipiec 2020