Łącznie ~62 mln PLN kary nałożone na banki PKO BP i Pekao przez UOKiK

za stosowanie niedozwolonych klauzul dot. kursów walut w aneksach do umów kredytów hipotecznych. Dzięki tym klauzulom „banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat” (komunikat UOKiK). Źródło październik 2020