Najpopularniejsze kierunki studiów podczas rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie na UW w 2020 r.

Wg liczby rejestracji:

  1. ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria (student wybiera konkretny kierunek po pierwszym roku): 3,3 tys. rejestracji
  2. zarządzanie: 2,5 tys.
  3. psychologia (Psychology): 2,4 tys.
  4. zarządzanie finansami i rachunkowość: 1,9 tys.
  5. prawo: 1,9 tys.

Wg liczby kandytatów na jedno miejsce:

  1. orientalistyka – koreanistyka: 24
  2. orientalistyka – japonistyka: 23
  3. energetyka i chemia jądrowa: 12
  4. psychologia (Psychology): 12
  5. filologia angielska (English Studies): 12

Źródło