Od 2020-12-31 na terenie UE będzie obowiązywało nowe prawo dot. „bezzałogowych statków powietrznych” (dronów)

  1. Obowiązek rejestracji w rejestrze operatorów na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2020-12-31; od 14 r.ż. za zgodą rodzica lub opiekuna.
  2. Obowiązek zaliczenia testu online dla operatorów dronów o masie powyżej 250 g i/lub „posiadających czujnik umożliwiający zbieranie danych”, np. kamerę. Test dostępny od 2020-12-31 na stronie ULC.
  3. Trzy kategorie lotów: otwarta, szczególna i certyfikowana.
  4. Zniesienie podziału na loty rekreacyjne, sportowe i komercyjne.
  5. Obowiązek każdorazowego sprawdzenia ograniczeń lotów nad danym terenem, np. w aplikacji DroneRadar.

Źródło (FAQ ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego), sierpień 2020