Operatorzy sieci komórkowych zobowiązani do zwracania klientom niewykorzystanych środków na kontach pre-paid

wg decyzji UOKiK ws. Polkomtela, T-Mobile, Play; postępowanie wobec Orange w toku.

Wniosek o zwrot niewykorzystanych środków: poprzez kontakt z działem obsługi klienta, w ciągu 30 dni od zmiany operatora lub upływu ważności połączeń przychodzących.

Źródło wrzesień 2020