Paczkomaty InDoor – stojące wewnątrz budynków – instalowane od września 2020

pierwszy: w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dostępne 24/7 lub w godzinach ustalonych przez zarządcę budynku.

Źródło