Postępowanie dot. sposobu sprzedaży programów TV przez nadawców wszczęte przez UOKiK

chodzi m.in. o grupowanie kanałów w pakiety i brak możliwości wykupienia dostępu do pojedynczego kanału (lub możliwość wykupienia po nieproporcjonalnie wysokiej cenie).

Źródło wrzesień 2020