Program telerehabilitacji kardiologicznej uruchomiony przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Trening w domu z użyciem wypożyczonych narzędzi monitorujących. Konieczne skierowanie od kardiologa i zgłoszenie do Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej w POSUM; jednocześnie dla max. 20 osób, cykl treningów trwa 24 dni. Źródło grudzień 2020