Rada Etykii Mediów wydała opinię, wg której „Wiadomości” TVP1 „przekształciły się w instrument propagandy”

Uzasadnione jest więc określanie TVP mianem telewizji „rządowej”, „państwowej”, „partyjnej”, a nie publicznej.

Opinia wydana 2020-07-21 w odpowiedzi na skargę Zarządu Związku Gmin Wyzaniowych Żydowskich w RP w sprawie materiału nt. Rafała Trzaskowskiego